COAST - Projekt på Danmarks Tekniske Universitet

Dette projekt er blevet til ud fra ønsket om dels at skabe et vartegn for DTU, dels at skaffe lokaliteter til eksperimenterende kunstneres samarbejde med DTUs teknisk videnskabelige medarbejdere. Projektet er udarbejdet i samarbejde med kongelig bygningsinspektør Jens Fredslund.

Resultatet blev en rumlig udbygning af DTUs koordinatsystem, hvor den rumdannende 3. akse anbringes i det plane koordinatsystems nulpunkt. Denne 3. akse blev formgivet som en næsten 100 meter høj, bardunafstivet, lysende mast, som ved sin spinkelhed forsvinder helt opefter. Nedefter går masten over i en struktur, hvor korte kraftveje sikrer, at kræfterne føres ned i fundamenterne på en økonomisk måde.