MULTIFUNKTIONEL GRØNNEGÅRD

TIL DANMARKS TEKNISKE VIDENCENTER

Igennem de senere år har Danmarks Tekniske Videncenter udviklet sig til et centralt sted for informationsformidling, rådgivning og undervisning på DTU.

Videncentret har bedt Erik Reitzel om at fremsætte et forslag til at overdække en grønnegård med en glaskonstruktion, som ud over at opfylde de funktionelle krav også skal give en symbol- og signalvirkning.

Glasoverdækningen er en naturinspireret minimalkonstruktion. Den centrale søjle er 21 m høj, og glastaget dækker et areal på 550 m2.