Elevatortårnet i La Grande Arche

I den store åbning af La Grande Arche kan man se et elevatortårn i form af en minimalkonstruktion, som er en Reitzel specialitet. Elevatortårnets endelige form blev først fundet efter at arkitekt J. 0. Spreckelsen og civ. ing. Erik Reitzel havde vundet den internationale konkurrence i 1983.

Stangkonstruktionen kan tydeligt ses i det fritstående elevatortårn inde i den åbne kube i La Grande Arche. Det er 90 meter højt og forbinder kubens nedre og øvre plateau.

Tårnet er opbygget af forspændte stålsøjler. Ved denne forspænding mere end firedobles "knæklængden" af de centrale stålrørsøjler, hvorved der opnås en væsentlig materialebesparelse.

Tårnet afstives for hver 21. meter af fire vandrette, forspændte søjler. Inde i tårnet kører 4 elevatorer i glas og stål.