En flytning på mere end 2 kilometer
med Lauritzen terminalen fra 1939

Natten mellem den 18 og 19. september 1999 blev Københavns lufthavn lukket i nogle timer for at Lauritzen terminalen kunne blive transporteret godt 2 kilometer tværs over landingsbanen på 744 computerstyrede hjul.

Årsagen var, at terminalen lå i vejen for lufthavnens udvidelsesplaner.

Terminalen blev fredet, da den er højklasse arkitektur og ingeniørkunst på 4000 kvadratmeter, med en længde på 105 meter og med en vægt på 2622 ton.

Ingeniørfirmaet Erik Reitzel har medvirket til terminalens flytning i flere faser:
· 1991 udarbejdede vi flyttemetoden.
· 1994 medvirkede vi til lufthavnens ønske om        anvendelsesprojekter for terminalen.
· 1997 medvirkede vi til terminalens fredning.
· 1999 dannede vort projekt basis for entreprenør Monberg       og Thorsens udførelse af den praktiske flytning.

Hverken det bølgeformede tag eller vinduerne led skade under flytningen.