Ringbane i København

Behovet for en billig og anlægsmæssig problemfri tunnelbane i København har af født vort utraditionelle projekt, hvor tunnelbanen foreslås udført som en ringbane omkring Københavns centrum.

Ringbanen tænkes et følge Københavns "vandveje". Dette giver væsentlige tekniske og økonomiske fordele i forhold til traditionelle "borede" tunnelbaner. Ringbanen er ca. 10 km lang med op til 10 stationer.

Projektet kan gennemføres etapevis med mulighed for senere linietilslutninger til f.eks. Amager, Frederiksberg og Gladsaxe.