Broprojekt over Nidelven, Trondheim

I dette projekt er den vifteagtige minimalkonstruktion videreudviklet til en rumlig form, som opfylder det af arkitekten ønskede vejforløb. Det er sket i et spændende samarbejde mellem arkitekt og ingeniør.

A-pylonen er placeret efter kraftvejenes logik. Dette medfører, at det ene ben er eksakt lodret, medens det andet er skråtstillet. Brobanens tværsnitsform er fastlagt ud fra trafik- og vindlastkravene, samt ud fra nødvendigheden af at kunne overføre vridningskræfter.

Hovedkonstruktionens vifteform vil, set fra fjeldene, virke som et spindelvæv, der spænder hen over dalen.

Et projekt i stål udarbejdet i 1997.

Arkitekt : Arne Eggen, Oslo.
Ingeniør : Erik Reitzel.