Den Danske pavillon
til verdensudstillingen 1992 i Sevilla

I 1. præmieforslaget til pavillonen indgik minimalkonstruktioner udviklet på baggrund af sammenhængen mellem brud og form. Konstruktionerne kunne skilles ad og genanvendes. Den lette vægt, som minimalkonstruktioner medfører, kunne udnyttes til at lette transporten af byggeelementerne til Spanien.

Skalkonstruktionerne blev foreslået kølet ved hjælp af vand, der ledes ned over skallerne. Rummet under skallerne skulle anvendes til filmforevisninger.

Projektet var udarbejdet af KHR-arkitekter, Nordisk Film og civ. ing. Erik Reitzel.