Profil

Erik Reitzel A/S er et rådgivende ingeniørfirma, der beregner, formgiver, projekterer og initierer. Det ledes af professor, civilingeniør Erik Reitzel, der siden 1967 også har undervist og forsket i bærende konstruktioner på Danmarks Tekniske Universitet og Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole. Udgangspunktet er Erik Reitzels opdagelse af, at der er en fundamental sammenhæng mellem brudlinier og minimalkonstruktioner.

Erik Reitzel A/S arbejder med udvikling af nye strukturer, nye materialer og nye materialekombinationer. Vi holder af at udvikle lette strukturer med et minimalt materialeforbrug. Vi løser ingeniørmæssige formgivnings- og beregningsopgaver ved udstrakt brug af minimering, som er en arbejdsform og et redskab, vi har udviklet i løbet af de sidste 30 år. Herigennem søger vi frem til en så hensigtsmæssig udformning af materialer og konstruktioner, at det samlede ressourceforbrug mindskes mest muligt. Det kan medføre, at der dukker overraskende og smukke løsninger op, man ikke tidligere havde tænkt på. Derfor har vi udviklet nogle nye teorier for minimalkonstruktioner, som kan anvendes til projektering af både menneskeskabte og industrialiserede strukturer og konstruktionsformer lige fra de mindste brugsting til de største broer og skyskrabere.

Erik Reitzel A/S har erfaringer med inspirerende samarbejder med arkitekter, andre ingeniørfirmaer og entreprenører og med at få gennemført utraditionelt byggeri i ind- og udland. Vi har et udbygget kontaktnet og er i stand til at udføre opgaver og påtage os samarbejde om formgivning fra små detaljer til store konstruktioner.

Referencer : At der ligger realiteter bag, belyses bedst gennem enkelte eksempler fra konkrete opgaver. Løsningerne er i hvert enkelt tilfælde udsprunget af konkrete problemer og ofte udført i et inspirerende samarbejde med andre firmaer.

Af 1. præmier kan nævnes :
Ny Riksdag i Stockholm, 1972 ( Halldor Gunnløgsson & Jørn Nielsen)
Energiminimering, 1974 (Hans Friis Mathiasen)
Telefonboks, "Spørgsmålstegnet", 1980 (Klaus Helweg- Larsen)
Internationalt kommunikationscenter i Paris, 1983 (J. O. Spreckelsen)
Husarviken i Stockholm, 1988 (Bystrup & Bregenhøj)
Den danske Sevillapavillon, Expo 92, 1989 (Nordisk Film og KHR-arkitekter)
Handelshøjskolen ved Frederiksberg station, 1994 (Vilhelm Lauritzen A/S)
Stockholm Västra City, 1997 ( Lohan Associates, Thurfjellgruppen og Magnus Silfverhielm)

Andre præmier :
Planetarium (Brøcher & Sørensen)
Universitet i Bruxelles (albertslund architectgroup)
Det Kongelige Teater (Helweg-Larsen & Gravesen)
Misawa Homes i Japan (Institut for husbygning, DTU)
Ampliform designkonkurrence (Klaus Helweg-Larsen)
Stadion Danmark (Bystrup & Bregenhøj)
Museum for Moderne Kunst i Strandparken (Bystrup & Bregenhøj)
Bro i Helsingborg Havn (Kim Utzon)
Væksthus til Universitetet i Oslo (Arne Eggen)
Opera i Oslo (Fogh & Følner)

Eksempler på færdigopførte projekter :
La Grande Arche i Paris ( J. O. Spreckelsen)
Elevatortårnet til La Grande Arche (J.O.Spreckelsen)
Kirken i Gammel Holte (Halldor Gunnløgsson & Jørn Nielsen)
Louvre, bærende plateau (Nils Fagerholt)
Kronborgtelt, Helsingør (Andreassen & Lundquist)
Gitterdome til Krystallografisk Institut i Cambridge (Erik Christian Sørensen)
Glaspyramiden i Industriens hus, København (Erik Møllers Tegnestue)
Vridningsbærende skulpturbro i Sophienholm park (Hein Heinsen)
Væksthus i meccanosystem, Virum
Struktur i skulptur i Tutlingen, Tyskland (Torben Ebbesen)
Kvasikrystalstruktur i DTUs administrationsbygning (Tony Robbin, New York og Jens Fredslund)
Den Symbolske Globus, først rejst i København, nu i Paris
Kongebroen i Esrum Sø, Fredensborg (Mogens Breyen)
2 kilometers flytning af VL-Terminal 39 (Monberg & Thorsen)

Konsulent på særlige konstruktive opgaver, f.eks :
Det internationale Congresscenter i München (BBP Arkitekter)
Trafikvejsanlæg med grensøjler (Vilhelm Lauritzen A/S)
Stationsterminalen i Kastrup lufthavn (Vilhelm Lauritzen A/S)
Øresundsbroprojekterne (Øresundsbrokonsortiet)
Bro over Nidelven i Trondheim (Arne Eggen)
Fodgænger og vejbroer i Malmø (Malmø Kommune)

Erik Reitzel har ofte været fagdommer, f. eks. formand for den tekniske komité til valg af Øresundsbroen.

Erik Reitzel har modtaget flere priser i ind- og udland for sin forskning i og arbejder med minimalstrukturer i arkitekturen og for "spændende og utraditionelle løsninger af store ingeniørarbejder". Han blev i 1990 udnævnt til "ridder af æreslegionen" efter indstilling af den franske præsident François Mitterrand.