Publikationer

Links:

http://www.unesco.org/visit/uk/notices/reitzel.htm

 http://kubaba.univ-paris1.fr/auteurs/reitzel.htm


Publikationer:

"LA GRANDE ARCHE SUR L'AXE HISTORIQUE DE PARIS" Archibooks, Paris, 2011.ISBN: 978-2-35733-135-8. Læs om bogen her

"THE SYMBOLIC GLOBE" UNESCO Publishing, Paris, 2006. ISBN-10: 92-3-104028-6 and ISBN-13: 978-92-3-104028-3 Læs om bogen her

"LE GLOBE SYMBOLIQUE" Éditions UNESCO, Paris, 2006. ISBN-10: 92-3-204028-X et ISBN-13: 978-92-3-204028-2 Læs om bogen her

“DTU CAMPUS 1829 – 2029” Red. Erik Reitzel, København 2004. ISBN : 87-990146-1-0

”Structural Design of tall Buildings with a minimal Risk of Collaps” CIB-CTBUH Proceedings til international konference om Tall Buildings 2003, Kuala Lumpur, Publication 290, 2003.  ISBN :  983-41283-0-4

”The Society seen through a Civil Engineer’s Glasses” Danish Civil and Structural Science and Engineering. 2003. ISBN : 87-989887-0-0

”Fra sæbebobler til store bygninger” kapitel i VIDENSKABERFREMTIDEN, Villum Kann Rasmussen Fonden og Experimentarium 2003. ISBN : 87-989285-0-3

”The Invisible Forces ” filmproducent JJ – Film. Premiere i UNESCO, Paris 2002

”Hur Nya Former Kan Uppstå” Arkitekttidningen nr. 9, Stockholm 2001

”Les forces dont resultent quelques monuments Parisiens de la Fin du XXe siècle” LE POUVOIR ET LA VILLE À L’ÉPOQUE MODERNE ET CONTEMPORAINE, Sorbonne 2001. ISBN : 2-7475-2610-0

"Les Vikings et l'axe historique de Paris" Revue polyglotte de sciences humaines sur la ville : fondation et développement, Université Paris I-Panthéon-Sorbonne, mai 2000 ISSN : 1294-9604

"De la rupture à la structure" Colloque franco-danois sur Représentation de l'espace, répartition dans l'espace - sur différentes manières d'habiter, 2000. ISBN : 87-987817-0-7

"Minimalkonstruktioner" Jubilæumsnummer for fagtidsskriftet Byggeindustrien, 1999

"Grundtræk af Bærende Konstruktioner i Arkitekturen" sammen med arkitekt Hans Friis Mathiasen, Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag, 1999. ISBN : 87-87136-26-0

"Forskning, konstruktioner og eksperiment" Udstillingskatalog. Red. Erik Reitzel, 1998. ISBN : 87-7830-050-9

"Minimalisme i beton og natur" Red. Jacob Blegvad, 1998. ISBN : 87-987115-0-4

"Minimalkonstruktioner i stål" Svensk Ståldag, 1998

"Tectonics in Practice" Association of Collegiate Schools of Architecture, 1996

"Den Symbolske Globus" Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag, 1995. ISBN : 87-87136-14-7

"A Quasicrystal" sammen med Tony Robbin, Surrey, 1993

"Konstruktioners form og arkitektonisk kvalitet" Arkitekturmuseet, Stockholm 1992, ISSN : 0280-2686

"Musikk og Konstruktjoner" Artikel i bogen: Tversnit av et Øjeblik, Oslo 1992. ISBN : 82-547-0103-2

"Rupture - Structure" Communication à la conférence internationale sur l'Ingénieur et l'Art, Aix-en-Provence, France, 1991

"Nye Konstruktjoner" Nordisk byggedag, Bergen, 1989

"Konstruktive muligheder" Artikel i jubilæumsbogen for SBI, 1987 ISBN : 87-563-0654-7

"Ringbanen i København" Ingeniøren 1985

"Konkurrence om Tête Défense, Paris, og projektets videre bearbejdning" Arkitekten no 23, 1984

"Le Cube ouvert. Structures and foundations" Artikel om La Grande Arche fra den internationale konference om højhuse, Singapore, 1984. ISBN : 9971-84-042-1

"Arkitekten og forskningen" Artikel i bogen til Poul Kjærgaard, 1982

"Om gitterkonstruktioner i træ" Nordisk Trætidsskrift no 7, 1981

"Optimale trækonstruktioner" Ingeniøren no 6, 1980

"Ressourcebesparende byggeri" Nordisk Byggdag, Stockholm, 1980. ISBN : 91-7332-127-3

"Spild og ressourcer" Nationalmuseet i København , 1980. ISBN : 87-480-0276-3

"Om historiske trækonstruktioner og restaurering" Nordisk Træsymposium, 1979. ISBN : 87-563-0348-3

"Fra brud til form" Polyteknisk Forlag, 1979. ISBN : 87-502-0493-9

"Tusindårig tradition" Ingeniøren no 49,1978

"Var Trelleborghuset et telt?" Arkitekten no 20, 1975

"Råhus og råstoffer" DIF pjece no 6, 1975

"Energi, boliger, byggeri" sammen med arkitekt Hans Friis Mathiasen, Fremad 1975. ISBN : 87-557-0599-5

"Om materialeøkonomiske konstruktioner og brudlinier" Bygningsstatiske meddelelser no 2, 1975

"Konstruktiv vækst og modelprincipper" Arkitekten no 18, 1972

"Materialeøkonomiske Konstruktioner" Arkitekten no 21, 1971