Skulpturbro Sophienholm
Bagsværd sø

Hvis man ikke kan anbringe minimalkonstruktionerne udvendigt, kan man lægge dem indvendigt i form af armering. Herved fremkommer en massiv konstruktion, som bliver tungere end et gitter og forholdsmæssig større i udstrækning. Ligesom i skivekonstruktioner optræder der her forskydningskræfter, som kræver et større materialeforbrug, end dersom det var rene træk- og trykkræfter.

Skulpturbroen ved Bagsværd sø er en konstruktion, der bærer sin last på en overraskende måde, hvilket fremgår af de viste vridnings- og bøjningskræfter. I vangen ses sammenhængen til brud og form i tværsnitsvariationen og i de præfabrikerede brudlinier.

Realiseret i 1993.

Billedhugger: Hein Heinsen
Ingeniør: Erik Reitzel

Vridning

Bøjning