Den Symbolske Globus

Den Symbolske Globus blev første gang opført af delegerede fra alverdens lande i forbindelse med FN verdenstopmødet om social udvikling, København marts1995. Siden november 1995 har den stået foran UNESCOs hovedkvarter i Paris, hvor den er ved at blive organisationens nye symbol.

Globen er en minimalkonstruktion, der er formgivet som en forspændt, dobbeltkrum, enkeltlags gitterkonstruktion bestående af lette elementer, som er nemme at samle, og som er udviklet specielt hertil.