Västra City, Stockholm

Projektet ligger centralt i Stockholm og er blevet til i et samarbejde mellem Lohan Associates i Chicago, Thurfjellgruppen i Stockholm, Flygfältsbyrån i Gøteborg og Erik Reitzel A/S.

Samarbejdet resulterede i 1997 i et 1. præmie projekt.

Baggrunden var ønsket fra Stockholm by om at få overdækket de centrale jernbanespor med byfunktioner til kongres, hotel, handel og boliger på ialt 75.000 m2. Vi udviklede bl.a. en helt ny type fundering med tilnavnet "flyinf basement". Den tilpasses let ændrede placeringer af jernbanesporene.

Bygningen rummer en mastekonstruktion i minimalkonstruktioner til ophængning af de store spændvidder over kongressalen.