Vikingehus rekonstruktion

Ved udgravninger i de danske vikingeborge, har Nationalmuseet fundet rester af stolpehuller.

Disse rester danner et særligt mønster, som Erik Reitzel har studeret nærmere . Herved har han fundet frem til, at den mest sandsynlige hypotese er, at stolpehullerne hører til teltkonstruktioner.

Dette resultat understøttes af andre fund på borgene så som væve og tenvægte. Endvidere af skriftlige kilder fra Paris i 885-886 og fra Islandske sagaer.

Hypotesen er verificeret ved en rekonstruktion.