Projekter

Ringbane i København Riksdagsbygning i Stockholm Broprojekt over Nidelven, Trondheim Västra City, Stockholm
COAST Sølvgadebro København Ny Vesterport, København Opérabygning i Oslo
Plankoncept for DTU Multifunktionel grønnegård til Danmarks Tekniske Videncenter (DTV) Botanisk væksthus til universitetet i Oslo